Co je vlastně dehydratace?

Kvě 13, 2021 | Rehydratace

Lidské tělo je neuvěřitelný stroj, který potřebuje zůstat hydratovaný, aby správně fungoval. Voda je velice důležitá pro všechny funkce těla, dehydratace nebo nedostatek vody v těle může mít velice vážné následky. Vědci pravidelně studovali význam hydratace a v polovině 20. století se začali ještě blíže zabývat tím, jak lidé rehydratují. V rámci tohoto úsilí přispěli vědci v několika částech světa k pokroku, který prozkoumal významný britský lékařský časopis The Lancet v roce 1978. Tento objev orálních rehydratačních roztoků (oral rehydratation solutions), zkráceně ORS byl časopisem označen za „potenciálně nejdůležitější lékařský pokrok“ 20. století.

Včasná hydratace – Věda a výzkum

Dřívější výzkum provedený v 60. letech ukázal, že když se glukóza a voda kombinují se solí ve specifickém poměru, tekutina se může rychle absorbovat střevními stěnami. To se děje prostřednictvím specifického proteinu známého jako mechanismus transportace sodík-glukóza, také známý jako „pumpa glukózy sodíku“. Tato „pumpa“ umožňuje, aby byla voda vtažena do buněk těla, na rozdíl od pomalého průchodu trávicí soustavou do celého těla.

Sodík a dehydratace

„Pumpa“ umožňuje buňkám rychleji se otevírat a absorbovat vodu (H2O), když je aplikována správná rovnováha glukózy (Glu) a sodíku (Na).

Vztah mezi sodíkem a dehydratací

Jak tedy funguje tato sodíková glukózová pumpa? Při pití perorálního rehydratačního roztoku je množství sodíku v tekutině odlišné od koncentrace v těle. Typicky uvažujeme o sodíku jako dehydratačním činidle, nicméně množství soli v ORS je pečlivě kontrolováno, aby se této skutečnosti zabránilo. Správná koncentrace soli a glukózy aktivuje sodíkové glukózové pumpy lemující střevo. Když se tato čerpadla otevřou, voda může protékat sodíkem a glukózou, opouští střeva a vstupuje do tělních buněk, aby vás hydratovala.

„Pokud tělo začne trpět mírnou až středně dehydratací, pak je hydratační nápoj opravdu důležitý.“

Co je tonicita a proč na tom záleží

Tonicita je také velice důležitá při zvažování účinnosti ORS. Co přesně to je? Tonicita znamená schopnost roztoku dostávat vodu do a z buňky. V tomto případě mluvíme o řešeních a jejich dopadu na lidské tělo.

3 druhy tonicity:

  • Izotonické roztoky udržují aktuální rovnováhu koncentrace vody a soli.
    Příkladem izotonického řešení je solný roztok v nemocnici.
  • Hypotonická řešení zvyšují pohyb vody na základě příliš velkého množství soli.
    Příkladem hypotonického roztoku je ORS, jako je 4hydro.
  • Hypertonické roztoky snižují pohyb vody na základě příliš malého množství soli.
    Příkladem hypertonického roztoku je mořská voda.

Jak fungují hypotonické nápoje

Představte si tento příklad: máte dvě sklenice vody, které jsou napůl naplněné. Vložte jednu kapku potravinářského barviva do sklenice A a dvě do sklenice B. V tomto okamžiku je sklo B mnohem tmavší. Chcete-li, aby měly sklenice stejný odstín, můžete do skla A přidat další kapku potravinářského barviva NEBO můžete zdvojnásobit množství vody ve sklenici B. Proces zdvojnásobení vody ve sklenici B lze dosáhnout hypotonickým roztokem.

Na příkladu lidského těla představuje potravinářské barvivo množství soli uvnitř vašeho těla versus uvnitř vašeho tenkého střeva. Pokud máte v těle hodně soli (vaše tmavší barva „sklenice B“) a ne tolik uvnitř vašich střev (vaše světlejší „skenice A“), musíte do těla přidat více vody, aby bylo dosaženo správného „odstínu.“ Jedinou možností, jak zředit tělo příliš velkým množstvím soli (nebo, jako v našem příkladu, zředit barvu tmavší sklenice B), je přidat vodu. Takže vaše tělo automaticky vtáhne vodu z tenkého střeva do buněk těla, aby koncentrace (mezi tenkým střevem a tělem nebo mezi skleničkami A a B v našem příkladu) zůastala stejná, „zředila“ tělo zpět na normální stav.

Tento příklad v těle je hypotonickým řešením, protože zvyšuje množství vody, které se do těla dostává. Tímto způsobem vás hydratační nápoje hydratují. Hypotonický ORS vybízí tělo, aby vyžadovalo více vody, kterou tenké střevo poskytuje.

Věda a dehydratace

Proč je to všechno tak důležité? Když je voda schopna projít těmito otevřenými čerpadly, umožňuje to, abyste byli hydratováni rychleji než jen prostřednictvím pitné vody. Pro většinu z nás je voda tím nejlepším hydratačním řešením! Proto, když zdravý, hydratovaný člověk vypije perorální rehydratační roztok, nemusí cítit rozdíl, ale pokud tělo začne zažívat mírnou až střední dehydrataci, tak v tento moment je hydratační nápoj opravdu velice důležitý a rozdíl v hydrataci lze okamžitě pocítit. Více než 5,5 miliardy dolarů v nemocničních poplatcích je generováno ročně kvůli dehydrataci a použití ORS je způsob, jak léčit mírnou až střední dehydrataci doma a vyhnout se zbytečným návštěvám nemocnic.

Většina lidí trpících mírnou až střední dehydratací by měla zvážit volbu ORS pro rehydrataci, aby byla zajištěna klinická účinnost při nahrazování ztracených tekutin. I když bude stále více co objevovat, klíč ke zvládání dehydratace je zde!